SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
6
2
3
4
9
6
Thông tin Quy hoạch 25 Tháng Ba 2019 2:32:01 CH
Công bố hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư Nút giao thông Ông Ích Khiêm – Lãnh Binh Thăng – Bình Thới  (06/03/2019)
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư Nút giao thông Ông Ích Khiêm – Lãnh Binh Thăng – Bình Thới tại Phường 8, 9, 10, 11, 14, quận 11. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã có ...
Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình sửa chữa bảo trì Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng  (19/11/2018)
Ngày 15/11/2018, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 đã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận 11, đơn vị thiết kế và đơn vị thi công nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa bảo trì Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Quận 11. Công trình đã được Ủy ban nhân dân Quận 11 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu ...
Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường 01  (16/11/2018)
Ngày 15/11/2018, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 đã phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận 11, đơn vị thiết kế và đơn vị thi công nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường 01, Quận 11. Công trình đã được Ủy ban nhân dân quận 11 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công ...
Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 02  (08/11/2018)
Ngày 07/11/2018 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 đã phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận 11, đơn vị thiết kế và đơn vị thi công nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân phường 2, Quận 11. Công trình đã được Ủy ban nhân dân quận 11 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ...
Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường 04  (02/11/2018)
Ngày 31/10/2018, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 đã phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận 11, đơn vị thiết kế và đơn vị thi công nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường 04, Quận 11. Công trình đã được Ủy ban nhân dân quận 11 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công ...
Khởi công công trình Mở rộng đường Dự phóng C (từ Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm)  (02/11/2018)
Ngày 01/11/2018 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 đã ban hành thông báo khởi công số 68/TB-ĐTXD về khởi công công trình Mở rộng đường dự phóng C (từ Bình Thới đến 32 Ông Ích Khiêm). Ngày khởi công công trình: 08/11/2018 Công trình đã được Ủy ban nhân dân quận 11 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày ...
Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa trụ sở Công an Phường 02  (01/11/2018)
Ngày 31/10/2018 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 đã phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận 11, đơn vị thiết kế và đơn vị thi công nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa trụ sở Công an Phường 2, Quận 11. Công trình đã được Ủy ban nhân dân quận 11 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo quyết ...
Khởi công công trình Cải tạo hệ thống cấp nước chung cư Lạc Long Quân, phường 5, Quận 11  (29/10/2018)
Ngày 25/10/2018, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 đã ban hành thông báo khởi công số 67/TB-ĐTXD về khởi công công trình Cải tạo hệ thống cấp nước chung cư Lạc Long Quân, gói thầu: Xây dựng. Ngày khởi công công trình: 01/11/2018. Công trình đã được Ủy ban nhân dân quận 11 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số ...
Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường 02  (29/10/2018)
Ngày 26/10/2018, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 đã phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận 11, đơn vị thiết kế và đơn vị thi công nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường 02, quận 11. Công trình đã được Ủy ban nhân dân quận 11 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công ...
Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12  (29/10/2018)
Ngày 26/10/2018, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 đã phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận 11, đơn vị thiết kế và đơn vị thi công nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12, Quận 11. Công trình đã được Ủy ban nhân dân quận 11 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm