SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
0
8
8
1
Định hướng phát triển của Quận 30 Tháng Năm 2023 5:30:01 CH
15 chỉ tiêu trọng tâm năm 2023  (18/01/2023)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2020) tăng 4% trở lên so với cùng kỳ năm trước, doanh thu thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh năm 2020) tăng 15% trở lên so với cùng kỳ năm trước. 2. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023. Đảm bảo hoàn thành dự toán chi ngân sách năm 2023. ...
Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022  (28/01/2022)
A. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Thực hiện Chủ đề của thành phố xác định năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, qua đó Quận 11 đề ra mục tiêu tổng quát là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát ...
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021  (25/12/2020)
A. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021 (12 CHỈ TIÊU) 1. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2020) tăng từ 4% trở lên so năm 2020. Doanh thu thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh năm 2020) tăng từ 15% so trở lên so với năm 2020, 2. Hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước được thành phố giao năm ...
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020  (06/01/2020)
12 CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2020 1. Giá trị sản xuất CN-TTCN (theo giá cố định năm 2010) tăng 4% trở lên, giá trị sản xuất thương mại –dịch vụ tăng 14% trở lên so với năm 2019. 2. Tiếp tục tập trung các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tập trung vận động, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới theo chỉ tiêu thành phố giao. 3. Hoàn thành dự ...
Định hướng kinh tế – xã hội năm 2019  (23/01/2019)
CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2019 A. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU: 1. Giá trị sản xuất CN-TTCN (theo giá cố định năm 2010) tăng 4% trở lên, giá trị sản xuất thương mại –dịch vụ tăng 14% trở lên so với năm 2018. 2. Tiếp tục tập trung các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tập trung vận động, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới ...
Định hướng kinh tế – xã hội năm 2018  (21/02/2018)
CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2018 A. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU: 1. Giá trị sản xuất CN-TTCN (theo giá cố định năm 2010) tăng 4% trở lên, giá trị sản xuất thương mại –dịch vụ tăng 14% trở lên so với năm 2017. 2. Phấn đấu thành lập 1.277 doanh nghiệp; trong đó, từ nguồn tự nhiên là 683 doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh chuyển sang là 594 doanh ...
Định hướng kinh tế – xã hội năm 2017  (22/12/2016)
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) tăng 4% trở lên, giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ (theo giá cố định năm 2010) tăng 14% trở lên so với năm 2016. 2. Phát triển mới 500 doanh nghiệp (bao gồm thành lập mới và chuyển đổi các hộ kinh doanh lên doanh nghiệp). 3. Hoàn thành 100% dự toán thu ...
Mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng, phát triển quận, hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020 và các chương trình trọng điểm  (11/08/2015)
  
Mục Tiêu Chung: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương. Tập trung các nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại – dịch vụ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; ...
Định hướng kinh tế – xã hội năm 2015  (29/01/2015)
A. TẬP TRUNG TRIỂN KHAI 4 NHÓM CÔNG TÁC TRỌNG TÂM: 1. Tập trung các nguồn lực, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu, mở rộng ...
Định hướng kinh tế - xã hội năm 2014  (20/11/2013)
A. Dự báo tình hình: Trong bối cảnh chung tình hình kinh tế của cả nước và thành phố vẫn còn khó khăn, biến động như: tiềm ẩn nguy cơ lạm phát, số doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, tạm ngưng hoạt động còn nhiều, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn Quận còn hạn chế, nguồn lực đầu tư thấp; nguồn vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm