SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
6
8
0
6

 

Thông tin liên hệ cán bộ, công chức có thẩm quyền

 

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

UBND Quận

Nguyễn Trần Bình

Chủ tịch

ntbinh.q11@tphcm.gov.vn

39.634.490

Trần Thúc Chương

Phó Chủ tịch

ttchuong.q11@tphcm.gov.vn

Trần Thị Bích Trâm

Phó Chủ tịch

ttbtram.q11@tphcm.gov.vn

 

Văn phòng UBND

Quận

Đinh Chí Thịnh

Chánh Văn phòng

dcthinh.q11@tphcm.gov.vn

39.634.490

Huỳnh Thị Ngọc Cúc

Phó Chánh Văn phòng

htncuc.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Hữu Tỉnh

Phó Chánh Văn phòng

nhtinh.q11@tphcm.gov.vn

Lê Thị Phương Thảo

Phó Chánh Văn phòng

ltpthao.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Tài chính -

Kế hoạch

Trần Cẩm Hiệp

Trưởng phòng

tchiep.q11@tphcm.gov.vn

38.582.613

Phan Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

pthuyen.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh San

Phó Trưởng phòng

nttsan.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Văn Trung

Phó Trưởng phòng


nvtrung.q11@tphcm.gov.vn

 

 

Phòng

Kinh tế

Châu Kiến Quang

Trưởng phòng

ckquang.q11@tphcm.gov.vn

39.633.349

Võ Thị Thanh Trúc

Phó Trưởng phòng

vtttruc.q11@tphcm.gov.vn

 

Chi cục

Thống kê

Đoàn Hùng Nền

Chi cục Trưởng

dhnen.q11@tphcm.gov.vn

39.634.901

 

Phòng

Nội vụ

Đặng Thị Kim Hoa

Trưởng phòng

dtkhoa.q11 tphcm.gov.vn

39.633.727

Nguyễn Tấn Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

nttbinh.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Lý

Phó Trưởng phòng

ntly.q11@tphcm.gov.vn

Phạm Chí Bình

Phó Trưởng phòng

pcbinh.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Tư pháp

Hoàng Kim Chi

Trưởng phòng

hkchi.q11@tphcm.gov.vn

38.581.085

Nguyễn Trường Sơn

Phó Trưởng phòng

ntson.q11@tphcm.gov.vn

 

Thanh tra quận

Mai Thị Hương Giang

Chánh Thanh tra

mthgiang.q11@tphcm.gov.vn

39.634.699

Ngô Thanh Nghĩa

Phó Chánh Thanh tra

ntnghia.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Quản lý đô thị

Lâm Quang Trường

Trưởng phòng

lqtruong.q11@tphcm.gov.vn

38.581.058

Đỗ Nguyễn Tuấn Kha

Phó Trưởng phòng

dntkha.q11@tphcm.gov.vn

Trang Thị Ngọc Tú

Phó Trưởng phòng

ttntu@tphcm.gov.vn

Nguyễn Hữu Đức

Phó Trưởng phòng

nhduc.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Tài nguyên và Môi trường

Võ Xuân Quang

Trưởng phòng

vxquang.q11@tphcm.gov.vn

39.635.805

Nguyễn Thị Hồng Anh

Phó Trưởng phòng

nthanh.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Vân

Phó Trưởng phòng

nttvan.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Văn hóa và Thông tin

Cao Hoàng Khương

Trưởng phòng

chkhuong.q11@tphcm.gov.vn

38.581.320

 

Phòng

Lao động  -Thương binh và Xã hội

Nguyễn Phi Long

Trưởng phòng

nplong.q11@tphcm.gov.vn

38.587.550

Nguyễn Thị Như Thảo

Phó Trưởng phòng

ntnthao.q11@tphcm.gov.vn

Trần Thị Liên

Phó Trưởng phòng

ntlien.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Trọng Hiếu

Trưởng phòng

nthieu.q11@tphcm.gov.vn

39.609.921

Nguyễn Đinh Thụy

Đỗ Uyên

Phó Trưởng phòng

ndtduyen.q11@tphcm.gov.vn

Võ Minh Tuấn Kiệt

Phó Trưởng phòng

vmtkiet.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Đoan

Phó Trưởng phòng

ntndoan.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Y tế

Vương Anh Tài

Trưởng phòng

vatai.q11@tphcm.gov.vn

39.632.019

Lương Viễn Tú

Phó Trưởng phòng

lvtu.q11@tphcm.gov.vn

 

 (Cập nhật ngày 14/9/2023)

 

 

 

 

Tìm kiếm