SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
0
5
3
7
9
1

 

 

 

Thông tin liên hệ cán bộ công chức có thẩm quyền

 

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

UBND Quận

Trần Phi Long

Chủ tịch

tplong.q11@tphcm.gov.vn

39.634.490

Trần Thúc Chương

Phó Chủ tịch

ttchuong.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Trần Bình

Phó Chủ tịch

ntbinh.q11@tphcm.gov.vn

Trần Thị Bích Trâm

Phó Chủ tịch

ttbtram.q11@tphcm.gov.vn

 

Văn phòng HĐND và UBND

Đinh Chí Thịnh

Chánh Văn phòng

dcthinh.q11@tphcm.gov.vn

39.634.490

Huỳnh Thị Ngọc Cúc

Phó Chánh Văn phòng

htncuc.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Hữu Tỉnh

Phó Chánh Văn phòng

nhtinh.q11@tphcm.gov.vn

Lê Thị Phương Thảo

Phó Chánh Văn phòng

ltpthao.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Tài chính

Kế hoạch

Hoàng Thị Nga

Trưởng phòng

htnga.q11@tphcm.gov.vn

38.582.613

Phan Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

pthuyen.q11@tphcm.gov.vn

Trần Cẩm Hiệp

Phó Trưởng phòng

tchiep.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh San

Phó Trưởng phòng

nttsan.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Kinh tế

Châu Kiến Quang

Trưởng phòng

ckquang.q11@tphcm.gov.vn

39.633.349

Trần Ninh Đông

Phó Trưởng phòng

tndong.q11@tphcm.gov.vn

 

Chi cục

Thống kê

Trần Minh Sơn

Chi cục Trưởng

tmson.q11@tphcm.gov.vn

39.634.901

 

Phòng

Nội vụ

Tô Thị Thanh Thúy

Trưởng phòng

tttthuy.q11@tphcm.gov.vn

39.633.727

Nguyễn Văn Lộc

Phó Trưởng phòng

nvloc.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Lý

Phó Trưởng phòng

ntly.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Hữu Phước

Phó Trưởng phòng

nhphuoc.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Tư pháp

Hoàng Kim Chi

Trưởng phòng

hkchi.q11@tphcm.gov.vn

38.581.085

Trần Cẩm Châu

Phó Trưởng phòng

tcchau.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Trường Sơn

Phó Trưởng phòng

ntson.q11@tphcm.gov.vn

 

Thanh tra quận

Mai Thị Hương Giang

Chánh Thanh tra

mthgiang.q11@tphcm.gov.vn

39.634.699

Bùi Quang Tuyến

Phó Chánh Thanh tra

bqtuyen.q11@tphcm.gov.vn

Ngô Thanh Nghĩa

Phó Chánh Thanh tra

ntnghia.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Quản lý đô thị

Lâm Quang Trường

Trưởng phòng

lqtruong.q11@tphcm.gov.vn

38.581.058

Lê Minh Mẫn

Phó Trưởng phòng

lmman.q11@tphcm.gov.vn

Trang Thị Ngọc Tú

Phó Trưởng phòng

ttntu@tphcm.gov.vn

Nguyễn Hữu Đức

Phó Trưởng phòng

nhduc.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Tài nguyên và Môi trường

Võ Xuân Quang

Trưởng phòng

vxquang.q11@tphcm.gov.vn

39.635.805

Nguyễn Thị Hồng Anh

Phó Trưởng phòng

nthanh.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Vân

Phó Trưởng phòng

nttvan.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Văn hóa và Thông tin

Cao Hoàng Khương

Trưởng phòng

chkhuong.q11@tphcm.gov.vn

38.581.320

Ngô Quang Trường

Phó Trưởng phòng

nqtruong.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Lao động Thương binh và Xã hội

Nguyễn Phi Long

Trưởng phòng

nplong.q11@tphcm.gov.vn

38.587.550

Nguyễn Thị Như Thảo

Phó Trưởng phòng

ntnthao.q11@tphcm.gov.vn

Trần Thị Liên

Phó Trưởng phòng

ntlien.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Trọng Hiếu

Trưởng phòng

nthieu.q11@tphcm.gov.vn

39.609.921

Nguyễn Đinh Thụy

Đỗ Uyên

Phó Trưởng phòng

ndtduyen.q11@tphcm.gov.vn

Võ Minh Tuấn Kiệt

Phó Trưởng phòng

vmtkiet.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Đoan

Phó Trưởng phòng

ntndoan.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Y tế

Vương Anh Tài

Trưởng phòng

vatai.q11@tphcm.gov.vn

39.632.019

Lương Viễn Tú

Phó Trưởng phòng

lvt.q11@tphcm.gov.vn

 

 (Cập nhật ngày 8/6/2021)

 

 

Tìm kiếm