SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
6
2
3
4
3
3

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN

 

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

UBND Quận

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch UBND

39.634.490

q11@tphcm.gov.vn

 Fax 39.633.101

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

 

Văn phòng

HĐND-UBND

Phan Thành Long

Chánh Văn phòng

39.634.490

vanphong.q11@tphcm.gov.vn

Fax 39.633.101

Trần Nam Hà

Phó Chánh Văn phòng

Thái Minh Vũ

Phó Chánh Văn phòng

Lý Văn Phước

Phó Chánh Văn phòng

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hoàng Thị Nga

Trưởng phòng

38.582.613

tckh.q11@tphcm.gov.vn

Fax 38.582.614

Phan Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

 

Phòng Kinh tế

Trần Thị Bích Trâm

Trưởng phòng

39.633.349

kinhte.q11@tphcm.gov.vn

Fax 39.633.649

Nguyễn Vĩnh Tâm

Phó Trưởng phòng

Trần Ninh Đông

Phó Trưởng phòng

 

Chi cục Thống kê

Trần Minh Sơn

Chi cục Trưởng

39.634.901

thongke.q11@tphcm.gov.vn

Fax: 39.637.814

Nguyễn Thị Thanh Thùy

Phó Chi cục trưởng

 

Phòng Nội vụ

Tô Thị Thanh Thúy

Trưởng phòng

39.633.727

noivu.q11@tphcm.gov.vn

Fax 39.633.727

Nguyễn Văn Lộc

Phó Trưởng phòng

Trần Thụy Hồng Loan

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Trọng Hiếu

Phó Trưởng phòng

 

Phòng Tư pháp

Hoàng Kim Chi

Trưởng phòng

38.581.085

tuphap.q11@tphcm.gov.vn

Fax 39.637.657

Trần Cẩm Châu

Phó Trưởng phòng

 

Thanh tra quận

Đồng Hữu Trung

Chánh Thanh tra

39634.699

thanhtra.q11@tphcm.gov.vn

Fax 39.634.699

Bùi Quang Tuyến

Phó Chánh Thanh tra

Ngô Thanh Nghĩa

Phó Chánh Thanh tra

 

Phòng Quản lý đô thị

Trần Thúc Chương

Trưởng phòng

38.581.058

qldt.q11@tphcm.gov.vn

Fax 38.581.456

Lê Minh Mẫn

Phó Trưởng phòng

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Võ Xuân Quang

Trưởng phòng

39.635.805

tnmt.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Anh

Phó phòng

Nguyễn Thị Thu Vân

Phó phòng

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Hà Quang Phát

Trưởng phòng

38.581.320

vhtttt.q11@tphcm.gov.vn

Lê Hồ Thu Nga

Phó Trưởng phòng

Ngô Quang Trường

Phó Trưởng phòng

 

Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội

Nguyễn Phi Long

Trưởng phòng

38.587.550

ldtbxh.q11@tphcm.gov.vn

Đổng Văn Huy

Phó Trưởng phòng

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đặng Đức Hoàng

Trưởng phòng

39.609.921

giaoduc.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Đinh Thụy Đỗ Uyên

Phó Trưởng phòng

Võ Minh Tuấn Kiệt

Phó Trưởng phòng

 

Phòng Y tế

Đỗ Quốc Tiến

Phó Trưởng phòng

39.632.019

yte.q11@tphcm.gov.vn

             

 

Tìm kiếm