THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11

tại Trụ sở tiếp công dân quận 11 số 270 Bình Thới, phường 10 quận 11

Quý IV/2019

  - Căn cứ Điều 13 khoản 5 của Luật tiếp công dân;

 Ban tiếp công dân quận 11 thông báo lịch tiếp công dân của Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 Quý IV/2019 như sau: 

1/. Ông Trần Phi Long - Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 tiếp công dân định kỳ sáng thứ năm hàng tuần. 

2/. Thời gian tiếp công dân: từ 7 giờ 30 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận 11, địa chỉ: số 270 đường Bình Thới, phường 10 quận 11; điện thoại: 028.39633351.

-       Chuyên viên tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận 11:

1/. Ông Lê Kiều – Chuyên viên Ban tiếp công dân.

Ban tiếp công dân quận 11 thông báo đến công dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan biết, liên hệ./

Ghi chú: Thường trực Hội đồng nhân dân quận 11 phối hợp Ủy ban nhân dân quận 11 thực hiện tiếp công dân định kỳ sáng thứ năm hàng tuần.

(Theo Thông báo số 109/TB-BTCD ngày 24/9/2019 của Ban tiếp công dân Quận 11)

 

 

 

Tìm kiếm