SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
0
5
3
8
9
1

 

THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

STT

Tên dự án

Tổng vốn đầu tư

(triệu đồng)

Nhóm dự án

Thời gian KC-HT

Quy mô đầu tư

Mục tiêu

1

Xây dựng mới Nhà thiếu nhi và trụ sở Quận đoàn

60.000

B

2018-2020

Xây dựng mới

Đáp ứng nhu cầu tạo sân vui chơi, giải trí, rèn luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa phục vụ cho các em thiếu nhi trên địa bàn

2

Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyển Bá Ngọc

39.036

C

2018-2020

Xây dựng mới

Góp phần tăng quy mô số phòng học, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh trên địa bàn, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động giáo dục – đào tạo trên địa bàn

3

Xây dựng mới Trường Tiểu học Hòa Binh

37.218

C

2018-2020

Xây dựng mới

4

Xây dựng mới Trường  THCS Nguyễn Huệ

37.488

C

2018-2020

Xây dựng mới

 

 

Tìm kiếm