SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
6
4
3
6
1

 

THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

STT

Tên dự án

Tổng vốn đầu tư

(triệu đồng)

Nhóm dự án

Thời gian KC-HT

Quy mô đầu tư

Mục tiêu

1

Xây dựng Công viên đường Dương Đình Nghệ

6.000

C

2017-2019

Xây dựng mới

Tạo khu  vui chơi, mảng xanh phục vụ nhân dân trên địa bàn, phát triển hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

2

Xây dựng công viên Thiện Thanh

1.000

C

2016-2018

Xây dựng mới

Chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực, tạo đà cho việc phát triển kinh tế xã hội.

3

Xây dựng khu nhà ở 159 Lò Siêu

30.000

C

2016-2018

Xây dựng mới

Phục vụ cho CBCC và người lao động có thu nhập thấp về nhà ở qua đó góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội và chỉnh trang đô thị.

4

Mở rộng đường dự phóng C (từ Chung cư 312 Lạc Long Quân đến đường Bình Dương Thi Xã)

11.000

C

2016-2018

Cải tạo mở rộng, thông tuyến

Chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực, tạo đà cho việc phát triển kinh tế xã hội.

5

Cải tạo hệ thống cấp nước chung cư Lạc Long Quân

 

5.000

C

2017-2019

Cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng

Cung cấp nước sạch cho các hộ dân tiến tới xóa bỏ việc khai thác nước ngầm

6

Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 10, 15

6.000

C

2020

Sửa chữa, cải tạo

Chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực, tạo đà cho việc phát triển kinh tế xã hội.

7

Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 8, 13,14

9.000

C

2019

Sửa chữa, cải tạo

Chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực, tạo đà cho việc phát triển kinh tế xã hội.

8

Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 8, 13,14

9.000

C

2018

Sửa chữa, cải tạo

Chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực, tạo đà cho việc phát triển kinh tế xã hội.

 

 

Tìm kiếm