SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
0
5
0
7
Thông tin chỉ đạo, điều hành 29 Tháng Chín 2023 7:03:09 SA
Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”  (08/07/2023)
UBND Quận 11 vừa ban hành kế hoạch 191/KH-UBND ngày 06/7/2023 về thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn Quận 11. Nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện quận, thư viện trường học, các di tích lịch sử - văn hóa, ...
Quận 11 ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 16 phường trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước  (08/07/2023)
“Cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì phải chịu trách nhiệm xuyên suốt, đến cùng về chất lượng, tiến độ tham mưu nhiệm vụ và đảm bảo tuân thủ đúng quy định; không được đùn đẩy trách nhiệm lên cơ quan cấp trên; chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận” là một trong ...
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn Quận 11 giai đoạn đến năm 2030  (06/07/2023)
UBND Quận 11 vừa ban hành kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 04/7/2023 về triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn Quận 11 giai đoạn đến năm 2030. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn trên địa bàn quận. Đảm bảo ...
Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 tại cuộc họp giao ban công tác xử lý trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn quận  (23/06/2023)
Ngày 14 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – Nguyễn Trần Bình đã chủ trì cuộc họp Giao ban công tác xử lý trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn quận. Tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Công an Quận, Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ ...
Triển khai thực hiện quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố  (15/06/2023)
Ủy ban nhân dân Quận 11 vừa ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 về triển khai Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 01 tháng ...
Quận 11 đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn Quận 11  (30/05/2023)
Ủy ban nhân dân Quận 11 vừa ban hành văn bản về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn Quận 11 trong mùa khô và năm 2023 với thời gian thực hiện là từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, nội dung các giải pháp như sau: 1. Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng : - Điều chỉnh ...
Tăng cường công tác tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn Quận 11  (24/05/2023)
  
Ủy ban nhân dân Quận 11 vừa ban hành văn bản số 1151/UBND-KT ngày 22/5/2023 về tăng cường công tác tiết kiệm trong sử dụng điện đến người dân, tổ chức trên địa bàn quận. Theo đó, UBND quận chỉ đạo các đơn vị triển khai một số nội dung, như sau: 1. Đối với các cơ quan, công sở, tòa nhà, văn phòng, trường học, bệnh viện đóng trên địa bàn ...
Quận 11 triển khai quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn quận  (19/05/2023)
  
UBND Quận 11 vừa ban hành công văn số 529/UBND-QLĐT ngày 20/3/2023 về hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn quận. Văn bản hướng dẫn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn để tổ chức, hướng dẫn đến các đơn vị trực thuộc, ...
Quận 11 triển khai, tổ chức thực hiện một số quy định về xây dựng, sửa chữa công trình, nhà ở riêng lẻ  (18/05/2023)
  
Ủy ban nhân dân Quận vừa ban hành văn bản triển khai và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng, sửa chữa công trình, nhà ở riêng lẻ, cụ thể như sau: Về tiếp nhận Thông báo khởi công xây dựng Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020): “Chủ đầu ...
Quận 11 kiểm tra hoạt động các cơ sở thể dục thể thao công lập, ngoài công lập năm 2023  (06/05/2023)
UBND Quận 11 vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 28/4/2023 về việc kiểm tra hoạt động các cơ sở thể dục thể thao công lập, ngoài công lập trên địa bàn quận năm 2023. Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 31/12/2023, Quận sẽ tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao; các cơ sở thể dục thể thao công lập, ngoài ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm